Ro
 

En
 My mail@phys
>> State acquisitions
or


Contacts:
Institute of Applied Physics
5 Academiei str.
Chisinau, MD-2028
MOLDOVA (Rep. of)
phone: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
email: [javascript protected email address]
Sorry, you have been redirected:
page http://www.phys.asm.md/en/stateacquisitions is available only in Romanian.

Achiziții publice

 

Vezi: Planul de achiziții pe anul 2019 (actualizat).

 

Anunțurile cu privire la achiziții

Data
publicării
Anunțurile și rezultatele concursurilor
27.03.2019

Achiziția bunurilor prin cererea ofertelor de prețuri (COP) nr. 21006470 prin platforma achiziții.md:
https://achizitii.md/ro/public/tender/21006470

Obiectul achiziției: Instalații științifice.

Descărcați: anunț-invitație, caiet de sarcini, formular DUAE in pdf sau formular DUAE in doc.

Data limită de prezentare a ofertelor: 01.04.2019, ora 1144.
Începutul licitației: 02.04.2019, ora 1500.

report a bug close

Report a bug