Ro
 

En
 My mail@phys
>> Anunturi si informatii utile > Anunturi > Susținere publică a tezei de doctor Ciobanu Marina
sau


9th International Conference Materials Science and Condensed Matter Physics


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Anunțuri


Susținerea publică tezei de doctor în științe fizice

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe fizice

Pretendent: Ciobanu Marina, Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducător ştiinţific: m.c., dr. hab., prof.univ. Țiuleanu Dumitru, Universitatea Tehnică a Moldovei

Consiliul ştiinţific specializat: D 02.134.01-05, Institutul de Fizică Aplicată

Tema tezei: „Fenomene de contact și de suprafață în calcogenuri sticloase cuaternare bazate pe S și Te”

Specialitatea: 134.01. Fizica și tehnologia materialelor

Data: 5 iulie 2018

Ora: 15.00

Local: Institutul de Fizică Aplicată, Chișinău, str. Academiei, 5, bir. 230 (Direcția IFA)

 

Autoreferatul tezei: descarcă

Teza: descarcă

 

 
Back to the top of page ⇑
report a bug close

Report a bug