instituție a Academiei de Științe a Moldovei

Ro
 

En
 My mail@phys
>> Anunturi si informatii utile > Anunturi > Seminar Științific de Profil
sau


9th International Conference Materials Science and Condensed Matter Physics


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Anunțuri

  • Seminar Științific de Profil
     

Ședința Seminarului Științific de Profil ”Fizica Teoretică” al IFA

Vineri, 16 februarie 2018, la ora 15.00 în Institutul de Fizică Aplicată al AȘM, bir. 109, et. I, va avea loc şedinţa Seminarului Științific de Profil ”Fizica Teoretică”  pentru examinarea tezei de doctor în științe fizice cu titlul

 
Studiul dinamicii rezonatorului nanomecanic cuplat cu un punct cuantic excitat cu lumină coerentă


la specialitatea 131.01. Fizica matematică
competitor: Sergiu Cârlig

Conducător științific - doctor habilitat, conferențiar cercetător Mihai Macovei
Consultant științific  - doctor habilitat, profesor universitar, academician Valeriu Canțer 

Teza a fost efectuată la Institutul de Fizică Aplicată

Adnotare: descarcă

Summary: descarcă

Teza: descarcă
Back to the top of page ⇑
report a bug close

Report a bug