Ro
 

En
 My mail@phys
>> Anunturi si informatii utile > Anunturi > Seminar Științific de Profil ”Fizica Aplicată”
sau


9th International Conference Materials Science and Condensed Matter Physics


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Anunțuri


Ședința Seminarului Științific de Profil ”Fizica Aplicată” al IFA

Vineri, 22 iunie 2018, la ora 15.00, în Institutul de Fizică Aplicată, bir. 230 (Direcția IFA), et. II, va avea loc şedinţa Seminarului Științific de Profil ”Fizica Aplicată”  pentru examinarea tezei de doctor habilitat în științe fizice cu titlul

 
Optica difractivă pentru holografia optică și digitală
(Diffractive optics for optical and digital holography)
 


la specialitatea 134.01. Fizica și tehnologia materialelor
competitor: Achimova Elena

Consultant științific  - doctor habilitat, profesor universitar, academician Leonid Culiuc

Teza a fost efectuată la Institutul de Fizică Aplicată

Adnotare: descarcă

Annotation: descarcă

Аннотация: descarcă

Teza: descarcă
Back to the top of page ⇑
report a bug close

Report a bug