Ro
 

En
 My mail@phys
>> Atestare 2017
sau

Prof. Piotr Hadji
03.04.1939 - 03.08.2018


9th International Conference Materials Science and Condensed Matter Physics


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

La 12 septembrie 2017, conform Ordinului directorului IFA, a demarat procesul de atestare ordinară a angajaților institutului.

Procedura de atestare:

1. Vor trece atestarea numai angajații institutului conform listei aprobate de director.

2. Până la 2 octombrie 2017:

  • Fiecare angajat supus atestării din laboratoare, inclusiv șefii de laboratoare, vor completa și prezenta Comisiei de atestare (dnei M.Medinschi) Fișa de autoevaluare pe suport de hârtie într-un singur exemplar, semnată de persoana atestată și contrasemnată de șeful de laborator sau directorul adjunct (după caz).
  • Șefii de laboratoare vor prezenta pe suport de hârtie Comisiei de atestare (dnei M.Medinschi) o Referință cu privire la activitatea fiecărul colaborator al laboratorului supus atestării. Referința trebuie să conțină unul din calificativele ”corespunde funcției” sau ”nu corespunde funcției”.
  • Directorul adjunct va prezenta Comisiei de atestare Referințe pentru șefii de laborator.

5. În perioada 3 – 14 octombrie 2017 Comisia de atestare va examina în prealabil materialele prezentate.

6. Începând cu 16 octombrie Comisia de atestare, pe laboratoare (orarul atestării), în prezenţa șefului de laborator, examinează materialele prezentate, iar în caz de necesitate audiază angajatul despre lucrul efectuat în perioada supusă atestării și corespundere cerințelor și criteriilor de calificare. Rezultatele atestării (aprecierea şi recomandările) se introduc în Formularul de atestare, semnat de membii Comisiei şi de persoana atestată. Formularul de Atestere va conține recomandările Comisiei de Atestare privind corespunderea sau necorespunderea funcției, propuneri de promovare sau retrogradare a angajatului.

7. După încheierea atestării Comisia prezentă Consiliului Științific al IFA pentru examinare și recomandare spre aprobare rezultatele atestării.

8. Angajatul care nu este de acord cu rezultatul atestării poate contesta în termen de 10 zile lucrătoare rezultatele Comisiei de atestare și hotărârea Consuliului Științific printr-un demers pe numele directorului institutului.

Documente:

1. Ordinul directorului IFA cu privire la atestarea ordinară a angajaților IFA.

2. Lista angajaților IFA supuși atestării.

3. Orarul atestării personalului IFA pe subdiviziuni.

4. Regulamentul atestării angajaților IFA.

5. Cerințele și criteriile de evaluare a persoanelor atestate (anexa 1 la Regulament).

6. Modelul Fișei de autoevaluare pentru angajații din cercetare și șefii de laborator (anexa 2 la Regulament). 

 

Rezultatele atestării după aprobare de către directorul IFA vor fi făcute publice pe pagina web a institutului.

report a bug close

Report a bug