Ro
 

En
 My mail@phys
>> Diviziunile stiintifice > Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor "Iulia Boiarskaia" > Publicații recente
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor "Iulia Boiarskaia"

 

Șeful laboratorului:

    conf., dr. Olga Șikimaka
    cab. 229
    tel. : + (373) 22 738038
    fax : + (373) 22 738149
    e-mail : [javascript protected email address]

 

 

Domeniile de activitate

 • Studiul proprietăţilor mecanice (duritate, modul de elasticitate, rezistenţa la fisurare, limita de curgere, durificare, etc.) ale unui şir larg de materiale (cristaline, policristaline, amorfe, polimerice, compozite, ceramice ş.a.) de volum şi dimensional limitate la micro/nanoindentare, micro/nanoscratching şi compresiune-extensiune uniaxială; corelaţia proprietăţilor mecanice cu alte proprietăţi fizice;
 • Cercetarea proceselor şi mecanismelor de deformare, ce au loc la micro/nanoindentare şi scratching: alunecarea dislocaţională, maclarea, mecanismul rotaţional, densificarea structurii, tranziţii de fază, etc. şi aplicarea acestor cunoştinţe pentru studiul diferitor parametri fizici şi fenomene: anizotropia durităţii şi distrugerii, mobilitatea dislocaţională, efectul de scară, ş.a.
 • Influenţa diferitor factori interni (structură, dopanţi, defecte) şi externi (sarcina şi viteza de deformare, deformarea ciclică, temperatură, radiaţie) asupra proceselor de deformare şi proprietăţilor mecanice ale materialelor în macro-, micro- şi nanovolume;
 • Aplicarea metodelor de micro/nanoindentare şi micro/nanoscratching pentru obţinerea unor proprietăţi structurale, mecanice, electrice, optice local modificate în matricea de bază a materialului.

 

2019

 • Shikimaka, O.; Prisacaru, A. Deformation mechanisms under nanoscratching of Si: effect of scratching speed, load and indenter orientation. Mater Res Express. 2019, 6(8), 085011-1—085011-10. Doi: 10.1088/2053-1591/ab1a0d (IF: 1,151).

2018

 • Alexandrov, S.; Vilotic, D.; Grabco, D. Using the Upper Bound Technique for Calculating the Strain Rate Intensity Factor. În: Gdoutos E. (eds). Proceedings of the First International Conference on Theoretical, Applied and Experimental Mechanics. ICTAEM 2018. Structural Integrity, Springer, vol 5, p. 85—90. Doi: 10.1007/978-3-319-91989-8_15.

 • Sava, B.A.; Boroica, L.; Elisa, M.; Shikimaka, O.; Grabco, D.; Popa, M.; Barbos, Z.; Iordanescu, R.; Niculescu, A.M.; Kuncser, V.; Galca, A.C.; Eftimie, M.; Monteiro, R.C.C. Bismuth and lead oxides codoped boron phosphate glasses for Faraday rotators. Ceram Int. 2018, 44(6), 6016—6025. Doi: 10.1016/j.ceramint.2017.12.205 (IF: 2,986).

2017

 • Sidiropoulos, A.D.; Harea, E.; Konstantinidis, A.A.; Aifantis, E.C. Pop-in” and “pop-out” effect in monocrystalline silicon. A statistical investigation. J Mech Behav Mater. 2017, 26(1-2), 65—71. Doi: 10.1515/jmbm-2017-0015.

2016

 • Sidiropoulos, A.D.; Harea, E.; Konstantinidis, A.A.; Aifantis, E.C. Pop-in” and “pop-out” effect in monocrystalline silicon. A statistical investigation. J Mech Behav Mater. 2017, 26(1-2), 65—71. Doi: 10.1515/jmbm-2017-0015.

 • Grabko, D.Z.; Pyrtsak, K.M.; Gimpu, L.Z.; Volodina, G.F. Mechanical properties of the coating/substrate composite system: Nanostructured copper films on a LiF substrate. Surf Eng Appl Elect. 2016, 52(4), 319—333. Doi: 10.3103/S1068375516040074.

 • Iaseniuc, O.V.; Harea, D.V.; Harea, E.E.; Volodina, G.F.; Iovu, M.S. Physical Properties of (As2Se3)1−x:Snx and (As4S3Se3)1−x:Snx Glasses. În: Nanomaterials for Security. NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. Ed.  J.Bonča, S.Kruchinin , Netherlands: Springer, 2016. 127—140 p. Doi: 10.1007/978-94-017-7593-9_10.
   
 • Grabco, D.Z.; Pyrtsac, K.M.; Shikimaka, O.A. Mechanical properties of polycrystalline copper and single-crystal LiF initial components for composite system Cu/LiF. Surf Eng Appl Elect. 2016, 52(3), 233—241. Doi:10.3103/S1068375516030066.
   
 • Shikimaka, O.; Burlacu, A.; Grabco, D.; Parvan, V.; Pyrtsac, C.; Ursaki, V. Mechanical properties and Raman scattering investigation under indentation of CdGa2S4 and CdGa2Se4. J Phys D Appl Phys. 2016, 49(20), 205302-1—205302-10. Doi: 10.1088/0022-3727/49/20/205302 (IF: 2,721).
   
 • Shikimaka, O.; Grabco, D.; Sava, B.A., Elisa, M.; Boroica, L.; Harea, E.; Pyrtsac, C.; Prisacaru, A.; Barbos, Z. Densification contribution as a function of strain rate under indentation of terbium-doped aluminophosphate glass. J Mater Sci. 2016, 51(3), 1409—1417. Doi: 10.1007/s10853-015-9460-8 (IF: 2,371).
   
 • Grabco, D.; Shikimaka, O.; Elisa, M.; Sava, B.; Boroica, L.; Harea, E.; Pyrtsac, C.; Prisacaru, A.; Feraru, I.; Barbos, Z.; Vreme, Ia. Effect of Spin Coating Technique on Mechanical Properties of Silicophosphate Thin Film Doped by Neodymium. În: IFMBE Proceedings. V. 55. Springer Science + Business Media, Singapore, 2016. 3rd Internatiuonal Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. ICNBME-2015, September 23-26, 2015, Chisinau, Republic of Moldova, p. 89—92. Doi: 10.1007/978-981-287-736-9_21.

2015

 • Shikimaka, O.; Prisacaru, A.; Burlacu, A. Effect of Long-Term Holding Under Contact Loading on the Specific Features of Phase Changes in Silicon. Mater Sci. 2015, 51(3), 405—411. Doi: 10.1007/s11003-015-9855-3 (IF: 0,195).
   
 • Croitor, L.; Grabco, D.Z.; Coropceanu, E.B.; Pyrtsac, C.; Fonari, M.S. Structure and mechanical features of onedimensional coordination polymer catena-{(μ2-adipato-O,O′)-bis(pyridine-4-aldoxime)-copper(II)}. Crystengcomm. 2015, 17(12),
  2450—2458. Doi: 10.1039/c4ce02444c (IF: 4,034).
   
 • Harea, E.E.; Aifantis, K.E.; Pyrtsac, K.M.; Ghimpu, L. Cyclic Nanoindentation for Examination of the Piezoresistivity and the Strain-Sensor Behavior of Indium-Tin-Oxide Thin Films. În: Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security. Part of the series NATO Science for Peace and Security Series - A: Chemistry and Biology. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2015. 53—60 p. Doi: 10.1007/978-94-017-9697-2_5.
   
 • Pyrtsac, C. Nanoindentation Measurements of Cu Films with Different Thicknesses Deposited on a Single Crystalline Si Substrate. În: Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security. Part of the series NATO Science for Peace and Security Series - A: Chemistry and Biology. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2015. 73—83 p. Doi: 10.1007/978-94-017-9697-2_8.
   
 • Harea, D., Harea, E., Colomeico, E., Iovu, M. Nano-indentation Study and Photo-Induced Effects in Amorphous As2Se3:Snx Chalcogenides. În: Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security. Part of the series NATO Science for Peace and Security Series - A: Chemistry and Biology. Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2015. 371—379 p. Doi: 10.1007/978-94-017-9697-2_38.
   
 • Harea, D.; Harea, E.; Iaseniuc, O.V.; Iovu, M. Nanoindentation Investigations of (As2Se3)1-x:Snx and (As4S3Se3)1-x:Snx Glasses. În: Nanotechnology to Aid Chemical and Biological Defense. Part of the series NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology. Dordrecht, The Netherland: Springer, 2015. 161—175 p. Doi: 10.1007/978-94-017-7218-1_11.

 

 

 

report a bug close

Report a bug