Ro
 

En
 My mail@phys
>> Evenimente > Atelierul științific EUREKA
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINE ?

CÂND ?

UNDE ?

liceeni și studenți 15-19 octombrie 2018 Institutul de Fizică Aplicată

 

EUREKA  ARE  CA  SCOP

EXPERIMENTE
 
Motivarea tinerilor (elevi și studenți) pentru științele exacte și perceperea lumii înconjurătoare prin intermediul experimentelor și demonstrațiilor interactive
APARATAJ
 
Facilitarea accesului elevilor la materiale, aparataje și laboratoare amenajate pentru a efectua lucrări practice legate de programul didactic (ghidați de animatori Eureka și profesori)
CONEXIUNE
 
Crearea legăturilor între laboratoarele științifice și instituțiile de învățământ pentru un dialog și un tutorat constructiv (work-shopuri pentru profesori, vizite, consulting)
REZULTATE
 
Popularizarea activității instituțiilor de cercetare științifică și promovarea realizărilor savanților din Republica Moldova
 

”Proiect realizat în cadrul programului guvernamental de granturi Diaspora Engagement Hub, implementat de către Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului relații cu diaspora (BRD) și finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).
Conținutul acestei pagini nu reprezintă opinia sau poziția oficială a Biroului relații cu diaspora al Cancelariei de Stat.”

 

SPONSORI

      

 

Proiectul ”Crearea atelierului științific pentru elevi și studenți EUREKA” a fost conceput de către dr. J. Gradinaru și e în faza de realizare în parteneriat cu Institutul de Fizică Aplicată în cadrul Programului guvernamental de granturi pentru abilitarea femeilor din diasporă, DIASPORA ENGAGEMENT HUB, implementat de către Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului relații cu diaspora (BRD) și finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Julieta Grădinaru – dr. în științe chimice, coordonator de formare a laboranților chimiști, Institutul de Chimie, Universitatea din Neuchâtel, Elveția.

Studii:
1986 - Diploma de studii superioare universitare: facultatea de chimie (Universitatea de Stat din Moldova (USM))
1993 -  Diploma de doctor în științe chimice (USM)
2018 - Diploma de studii pedagogice post-universitare MAS (Master of Advanced Studies ) la HEPV (Haute école pedagogique Vaud), Elveția.

Experiența profesională: din 1988 a activat în cercetare academică în R. Moldova (în cadrul Institutului de Chimie în laboratorul de Chimie Coordinativă sub conducerea acad. N. Gărbălău, unde s-a format ca cercetator și savant, continuând activitatea și până în prezent) și concomitent din 2001 în Elveția în domeniul chimiei fundamentale (anorganice, analitice), chimiei farmaceutice și industrie. O vastă paletă de experiență în sistemul academic autohton (R. Moldova) precum și responsabilități manageriale și organizatorice în sistemul academic elvețian: la Universitatea din Neuchâtel, Universitatea din Geneva, CHUV, în industrie: B. Braun Medicals (Vaud), Epithelix (Geneva). Co-autor a 40 articole științifice.

Experiența didactică în sistemul universitar (Neuchâtel) și în sistemul educației publice elvețiene (colegii și licee).

report a bug close

Report a bug