Ro
 

En
 My mail@phys
>> Evenimente > Atelierul științific EUREKA
sau

Gheorghe Medinschi
19.04.1951 - 26.01.2019


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

 

 

 

CINE ?

liceeni și studenți

UNDE ?

Institutul de

Fizică Aplicată

Anunț 

La data de 20 martie 2019, elevii clasei a X-a, profil real, ai Liceului Teoretic Moldo-Finlandez au fost prezenți în atelierul științific „EUREKA”.

Unul din obiectivele propuse de acest atelier este stimularea dragostei elevilor/studenților față de științele exacte. Dacă edițiile anterioare au fost consacrate chimiei, această ediție este consacrată fizicii și anume holografiei. Prima lucrare practică dedicată fizicii sub genericul „Holografia distractivă” s-a realizat în cadrul Laboratorului Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică.

Elevii au fost ghidați de Constantin Loșmanschii – master în științe chimice și Vladimir Abașchin – dr., conf.; cerc.științ.coord.

La această lucrarea practică elevii au înregistrat o hologramă și au măsurat perioada rețelei de difracție la diferite lungimi de undă. Ca material pentru înregistrarea holorgamei s-a folosit un azopolimer. Pe lângă aceasta, elevii au avut ocazia de-a vedea cum arată o cameră amenajată pentru înregistrarile holografice, ce este și cum funcționează un laser, ce reprezintă un microscop holografic și unul stereo și care sunt deosebirile față de micoscopul fotonic, cu care sunt familiarizați din scoală, cum arată și cum funcționează diferite elemente optice ca lentilele birefrigerente, ghidul de undă, etc.

Camera pentru înregistrari holografice a fost amenajată din cadrul proectului H2020-TWINN-2015, dirijat de dr., conf.; cerc.științ.coord. Elena Achimova, având în echipa sa cercetători ca Constantin Loșmanschii, Vladimir Abașchin, Alexei Meșalchin, Alexandru Prisăcar, Veronica Cazac, etc.

Acest proiect a urmarit următoarele obiective:

· Consolidarea excelenței în cercetare a IFA în domeniul DHM.

· Consolidarea capacității de cercetare și inovare a IFA și a partenerilor de twinning.

· Creșterea vizibilității cercetării în IFA și a partenerilor Twinning.

· Contribuirea la prioritățile de cercetare și inovare din Republica Moldova.

· Sprijinirea cercetării și inovării la nivel european.

Elevii au rămas captivați de cele văzute și vor mai vizita acest laborator și cu alte ocazii.

Ne puteți contacta la numărul de telefon +373-22-73-81-54  sau la adresa de e-mail bourosh.xray@phys.asm.md

 

SPONSORI                   

Proiectul ”Crearea atelierului științific pentru elevi și studenți EUREKA” a fost conceput de către dr. J. Gradinaru și e în faza de realizare în parteneriat cu Institutul de Fizică Aplicată în cadrul Programului guvernamental de granturi pentru abilitarea femeilor din diasporă, DIASPORA ENGAGEMENT HUB, implementat de către Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului relații cu diaspora (BRD) și finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Julieta Grădinaru – dr. în științe chimice, coordonator de formare a laboranților chimiști, Institutul de Chimie, Universitatea din Neuchâtel, Elveția.

Studii:
1986 - Diploma de studii superioare universitare: facultatea de chimie (Universitatea de Stat din Moldova (USM))
1993 -  Diploma de doctor în științe chimice (USM)
2018 - Diploma de studii pedagogice post-universitare MAS (Master of Advanced Studies ) la HEPV (Haute école pedagogique Vaud), Elveția.

Experiența profesională: din 1988 a activat în cercetare academică în R. Moldova (în cadrul Institutului de Chimie în laboratorul de Chimie Coordinativă sub conducerea acad. N. Gărbălău, unde s-a format ca cercetator și savant, continuând activitatea și până în prezent) și concomitent din 2001 în Elveția în domeniul chimiei fundamentale (anorganice, analitice), chimiei farmaceutice și industrie. O vastă paletă de experiență în sistemul academic autohton (R. Moldova) precum și responsabilități manageriale și organizatorice în sistemul academic elvețian: la Universitatea din Neuchâtel, Universitatea din Geneva, CHUV, în industrie: B. Braun Medicals (Vaud), Epithelix (Geneva). Co-autor a 40 articole științifice.

Experiența didactică în sistemul universitar (Neuchâtel) și în sistemul educației publice elvețiene (colegii și licee).

report a bug close

Report a bug