Ro
 

En
 My mail@phys
>> Evenimente > Atelierul științific EUREKA > Obiective
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CINE ?

 

UNDE ?

liceeni și studenți

 

Institutul de Fizică Aplicată

Mult stimați colegi, profesori, studenți și elevi,

organizatorii atelierului științific “EUREKA” vă aduc sincere felicitări cu ocazia minunatelor sărbători de iarnă și vă doresc un an nou plin de realizări și performanțe, multă sănătate, căldură sufletească, fericire și dragoste alături de cei dragi.

La Multi Ani !!!

 

SPONSORI

                  

EUREKA  ARE  CA  SCOP

EXPERIMENTE
 
Motivarea tinerilor (elevilor și studenților) pentru științele exacte și perceperea lumii înconjurătoare prin intermediul experimentelor și demonstrațiilor interactive
APARATAJ
 
Facilitarea accesului elevilor la materiale, aparataje și laboratoare amenajate pentru a efectua lucrări practice legate de programul didactic (ghidați de moderatori Eureka și profesori)
CONEXIUNE
 
Crearea legăturilor între laboratoarele științifice și instituțiile de învățământ pentru un dialog eficient și un tutorat constructiv (work-shopuri pentru profesori, vizite, consultații, etc.)
REZULTATE
 
Popularizarea activității instituțiilor de cercetare științifică și promovarea realizărilor savanților din Republica Moldova
 

”Proiect realizat în cadrul programului guvernamental de granturi Diaspora Engagement Hub, implementat de către Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului relații cu diaspora (BRD) și finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).
Conținutul acestei pagini nu reprezintă opinia sau poziția oficială a Biroului relații cu diaspora al Cancelariei de Stat.”

EVENIMENTUL DAT PROMOVEAZĂ

 • Motivarea tinerilor pentru cercetare stimulând curiozitatea, inițiativa, creativitatea, perseverența și spiritul critic
   
 • Promovarea învățării științelor exacte prin experiment, utilizând metode interactive pentru:
  • extragerea și organizarea  informației
  • propunerea ipotezelor și strategiilor
  • obținerea materialelor și studiul proprietăților lor
  • formularea concluziilor laconice, coerente și științific argumentate
    
 • Utilizarea noțiunilor științifice

Activitățile propuse participanților cuprind experimente și demonstrații din domeniul fizicii și chimiei axate pe importanța și aplicabilitatea acestor discipline în viaţa cotidiană.

 

PROIECTUL DAT VIZEAZĂ URMĂTOARELE OBIECTIVE

 • Formarea și dezvoltarea competențelor specifice domeniilor științelor exacte la liceeni și studenți (efectuarea experimentelor, interpretarea și comunicarea rezultatelor, rezolvarea problemelor, gândirea critică și analitică)
   
 • Coaching și instruirea cadrelor didactice. Promovarea pedagogiei active și integrarea metodelor inovatoare de predare: TICE, didactica diferenţiată
   
 • Depistarea și selecționarea elevilor capabili de perfomanță în domeniul științelor exacte pentru pregătirea către olimpiade, concursuri etc.
report a bug close

Report a bug