Ro
 

En
 My mail@phys
>> Studii doctorale > Lista doctoranzilor
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Lista doctoranzilor Institutului de Fizică Aplicată la data de 1 iulie 2018

Nr.d/r Doctorand Anul
(Forma de studii)
Tema tezei Specialitatea Conducător  științific / Consultant științific
1

Veronica Cazac

I
(cu frecvență redusa)
Aplicarea măștii pentru modularea în fază la dezvoltarea microscopului holografic digital 134.01. Fizica și tehnologia materialelor

Elena Achimova

2

Mariana Darii

I
(cu frecvență redusa)
Materiale metal-organice în baza clusterilor de carboxilat și polimerilor coordinativi ai metalelor d și d-f 133.04. Fizica stării solide

Victor Kravțov / Svetlana Baca

3

Elena Cecoi

II
(cu frecvență redusa)
Efecte coopearative în solide 131.01. Fizica matematică

Mihai Macovei

4 Mihaela Popa II
(cu frecvență redusa)
Proprietățile mecanice ale bio-nano-compozitului de hidroxiapatită-biosticlă cu dopanți funcționali pentru aplicații în biomedicină 133.04. Fizica stării solide

Olga Șikimaka

5 Elena Starodub II
(cu frecvență redusa)
Efecte cuantice coopearative nelineare în optică, materie condensată și biosisteme 131.01. Fizica matematică

Nicolae Enachi

6 Victor Bold III
(cu frecvență redusa)
Asamblarea și studiul arhitecturii moleculare a unor compuși coordinativi în baza moleculelor cu importanță tehnologică și fiziologică 133.04. Fizica stării solide

Victor Kravțov

7 Dorina Croitori III
(la zi)
Corelaţiile structurale, magnetice şi electronice în supraconductori neconvenționali FeTe1-xSe(S)x și RbFe2Se(S)2 134.01. Fizica și tehnologia materialelor

Vladimir Țurcan

8 Alexandra Mîrzac III
(la zi)
Dinamica cuantică în sistemele moleculare dipolare 131.01. Fizica matematică

Mihai Macovei

9 Elena Hajdeu-Chicaroș IV
(cu frecvență redusa)
Proprietăți optice și de transport ale soluțiilor solide Cu2Zn(Sn,Ge)(S,Se)4 134.01. Fizica și tehnologia materialelor

Ernest Arușanov

10 Lilian Prodan IV
(cu frecvență redusa)
Fenomene magnetice și galvanomagnetice în compușii spinel în baza metalelor de tranziție 134.01. Fizica și tehnologia materialelor

Vladimir Țurcan

11 Aliona Vitiu IV
(cu frecvență redusa)
Compuşi coordinativi ai unor metale tranziţionale cu liganzi polidentaţi ce conţin azot, oxigen şi sulf. Sinteză, arhitectură structurală, proprietăţi 144.07. Chimia corpului solid

Pavlina Bouroș /  Eduard Coropceanu

 

report a bug close

Report a bug