instituție a Academiei de Științe a Moldovei

Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > CSSDT 16.80012.02.03F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 16.80012.02.03F Materiale magnetice semiconductoare MnCr2S4 şi CoCr2S4 pentru aplicaţii în tehnologii spintronice

Tip :Proiect pentru tineri cercetători, cod CSSDT 16.80012.02.03F
Conducător :Roman Marianna, dr.
Durata :2016 - 2017
Laborator(~oare) :Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori “Sergiu Rădăuțan”

      Proiectul are drept scop obținerea monocristalelor compuşilor semiconductori magnetici cu structura de tip spinel MnCr2S4 şi CoCr2S4. Cercetarea monocristalelor obţinute are ca obiectiv stabilirea corelaţiilor dintre ordonarea magnetică, proprietăţile structurale şi electronice precum şi caracterizarea stărilor magnetice de bază. Studiul acestor materiale este orientat spre elucidarea originii multiferoicității, mecanismelor de ordonare a spinilor în materialele magnetice cu diferit grad de frustraţii, cauzate de dezordine şi particularitățile structurii cristaline.

Laboratorul Fizica Compuşilor Semiconductori "Sergiu Rădăuțan"

 
Marianna Roman 
dr.   
cercetător științific superior
cab.: 239 
tel.: +(373) 22 738129 
e-mail: marypoker@mail.ru 
www: http://www.phys.asm.md/ro/personalpages/mroman
 
dr.
cercetător științific superior
cab.: 201
tel.:+(373) 22 73 81 71
email: viorel.felea@phys.asm.md
www: http://www.phys.asm.md/ro/personalpages/vfelea      
 
Lilian Prodan 
    
cercetător științific
cab.: 206 
tel.: +(373) 22 738171 
e-mail: lilian.prodan@gmail.com 
www: http://www.phys.asm.md/ro/personalpages/lprodan
 
Dorina Croitori 
    
cercetător științific stagiar
cab.: 206 
tel.: +(373) 22 738171 
e-mail: dorinacroitori@gmail.com 
www: http://www.phys.asm.md/ro/personalpages/dcroitori
 
Eric Ștefaneț 
    
cercetător științific stagiar
cab.: 206 
tel.: +(373) 22 738171 
e-mail: stefanetaric@mail.ru 
www: http://www.phys.asm.md/ro/personalpages/eshtefanets
 

 

 

report a bug close

Report a bug