Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > CSSDT 16.80012.02.25F
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 16.80012.02.25F Creşterea monocristalelor voluminoase a compusului FeCr2S4 cu structura de tip spinel. Caracterizarea proprietăților lor fizice.

Tip :Proiect pentru tineri cercetători, cod CSSDT 16.80012.02.25F, acronim - BAMS
Conducător :Stanislav Belevschi, dr.
Durata :2017 - 2018
Laborator(~oare) :Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor “Boris Lazarenko”,
Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

Scopul principal al prezentului proiect de cercetare fundamentală îl constituie obţinerea monocristalelor voluminoase şi calitative a compusului ferimagnetic de tip spinel FeCr2S4. Cercetarea probelor monocristaline obţinuţe are ca obiectiv elucidarea influenței tipului şi cantităţii agentului de transport asupra corelaţiilor dintre ordonarea magnetică și orbitală, și proprietăţile structurale şi electronice ale acestui compus.

Pentru atingerea scopului propus, vor fi realizați următorii paşi:

  • utilizând metoda convenţională în fază solidă vor fi obţinute policristale stoichiometrice ale ferimagnetului FeCr2S4;
  • utilizând metoda reacţiilor chimice de transport vor fi obţinute monocristale voluminoase şi calitative ale compusului ternar FeCr2S4, utilizând diferite tipuri şi cantităţi de agent-transportor;
  • prin metoda difracţiei cu raze X va fi analizată compoziţia chimică și determinaţi parametrii structurali a cristalelor obţinute;
  • vor fi caracterizate proprietăţile magnetice utilizând magnetometria SQUID;
  • vor fi caracterizate proprietăţile de transport al sarcinii ale cristalelor prin măsurători galvanomagnetice;
  • vor fi stabilite corelaţiile dintre proprietăţile structurale și magnetice ale monocristalelor prin metoda propagării ultrasunetului;
  • va fi analizată influenţa tipului şi cantităţii agentului transportor asupra proprietăţilor fizice.

Rezultatele fundamentale preconizate vor avea importanţă atât pentru fizica sistemelor cu corelaţii electronice puternice, cât şi aplicativă datorită potenţialului sporit de aplicare a acestor materiale la designul dispozitivelor spintronice şi magneto-optice de generaţie nouă.

Executorii proiectului:

report a bug close

Report a bug