Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > CSSDT 16.80013.5007.04/Ro
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 16.80013.5007.04/Ro Noi derivaţi carboxilici aromatici non-toxici cu rol în reglarea creşterii plantelor: de la sinteză şi investigaţii structurale la teste biologice (CAREPLANT)

Tip :Proiect bilateral, finanțat de CSȘDT (ASM) și Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România, cu cifrul 16.80013.5007.04/Ro
Conducător :dr. Pavlina Bouroș
Durata :2016 - 2018
Laborator(~oare) :Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului “Tadeuș Malinowski”

Obiective:

Proiectul CarePlant îşi propune să obţină compuşi non-toxici cu rol în reglarea creşterii plantelor cu scopul de a îmbunătăţi producţia de legume, care constituie o prioritate atât în cele două ţări, cât şi în lume. Obiectivele țin de obţinerea, caracterizarea şi testarea biologică a noi derivaţi carboxilici aromatici cu toxicitate redusă, biodegradabilitate ridicată şi ca reglatori de creştere a plantelor. Se va efectuat studiul cu raze X al compușilor, ce va permite stabilirea structurii, determinarea interacțiunilor intermoleculare şi existenţa polimorfelor. Folosind termogravimetria/derivata termogravimetrică, analiză termică diferențială şi calorimetria cu scanare diferențială, vor fi investigate comportamentul termic și capacitatea compuşilor noi de a forma forme polimorfe. Vor fi realizate calcule cuantico-chimice în scopul obținerii unor informaţii complexe. Se va studia efectul noilor compuşi asupra înrădăcinării răsadurilor de legume, germinabilităţii semințelor și reglării creșterii plantelor în corelație cu fotosinteza și respirația celulară.

Pavlina Bouroș
dr., conf.
cercetător științific coordonator

cab.: 107
phone: +(373) 22 738154
email: [javascript protected email address]
www: http://www.phys.asm.md/en/personalpages/pbourosh

Victor Kravțov
dr., conf.,
cercetător științific coordonator

cab.: 108
phone : + (373) 22 738154
phone/fax: + (373) 22 738854
email : [javascript protected email address]
www: http://www.phys.asm.md/en/personalpages/vkravtsov
Iurii Ciumacov
dr., conf. 
cercetător științific coordonator
cab.: 105
phone: +(373) 22 738154
email: [javascript protected email address]
www: http://www.phys.asm.md/en/personalpages/ychumakov
Lilia Croitor
dr.  
cercetător științific superior
cab.: 144
phone: +(373) 22 738154
email: [javascript protected email address]
www: http://www.phys.asm.md/en/personalpages/lcroitor
Elena Melnic
   
cercetător științific
cab.: 144
phone: +(373) 22 738154
email: [javascript protected email address]
www: http://www.phys.asm.md/en/personalpages/emelnic
Aliona Vitiu
   
cercetător științific
cab.: 107
phone: +(373) 22 738154
email: [javascript protected email address]
www: http://www.phys.asm.md/en/personalpages/avitiu
Victor Bold
   
cercetător științific
cab.: 144
phone: +(373) 22 738154
email: [javascript protected email address]
www: http://www.phys.asm.md/en/personalpages/vbold
Mariana Darii
   
cercetător științific stagiar
cab.: 204
phone: +(373) 22 738154
email: [javascript protected email address]
www: http://www.phys.asm.md/en/personalpages/mdarii
report a bug close

Report a bug