instituție a Academiei de Științe a Moldovei

Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > CSSDT 16.820.5007.02/ERA.Net
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul CSSDT 16.820.5007.02/ERA.Net Sensori TeraHertz pentru protecția sănătății

Tip :Proiect internațional în cadrul Programului ERA.Net Rus Plus, ID: 149. Acronim: TERASENS
Conducător :acad. Ernest Arușanov
Durata :2016 - 2017
Laborator(~oare) :Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori “Sergiu Rădăuțan”,
Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică

În ultimii ani o atenție deosebită a fost îndreptată spre studiul nanomaterialelor din care fac parte și metalele de tranziție dicalcogenide așa ca cristalele stratificate de MoS2. Obiectivele principale ale acestui proiect constau în obținerea monostraturi atomice de MoS2 pe substraturi din sticlă, SiO2 și GaN care vor fi analizate ulterior  prin metodele spectroscopiei optice (absorbția optică, proprietățile fololuminescente și procesele de relaxare la diferite temperaturi). Pentru stabilirea condițiilor optime de obținere a filmelor și atingerea unor rezultate scontate din punct de vedere ale proprietăților fizice, aceste sisteme vor fi fabricate prin tehnologia depunerii straturilor atomice (ALD – Atomic Layer Deposition) și cea a depunerii chimice din fază de vapori (CVD – Chemical Vapor deposition). Deasemenea, vor fi efectuate lucrări de optimizare a regimurilor tehnologe de obținere a filmelor ultrasubțiri de MoS2  corelate cu proprietățile optice, electrofizice și morfologice ale filmelor respective. Se va manipula cu variația grosimii straturilor și a unor parametri electrofizici a disulfurii de molibden pentru obținerea proprietăților necesare la fabricarea de senzori pentru detecția radiației cu frecvențe în domeniul terahertz (THz).

Ernest Arușanov
dr. hab., prof., acad. AȘM
Șef de laborator
cab.: 203
tel.: +(373) 22 735531
e-mail: [javascript protected email address]
www: http://www.phys.asm.md/ro/personalpages/earushanov
Leonid Culiuc
dr. hab., prof., acad. AȘM
Șef de laborator
cab.: 240
tel.: +(373) 22 731055
e-mail: [javascript protected email address]
www: http://www.phys.asm.md/ro/personalpages/lkulyuk
Elena Hajdeu
   
cercetător științific
cab.: 110
tel.: +(373) 22 738170
e-mail: [javascript protected email address]
www: http://www.phys.asm.md/ro/personalpages/ehajdeu
Alexandru Micu
   
cercetător științific
cab.: 110
tel.: +(373) 22 737186
e-mail: [javascript protected email address]
www: http://www.phys.asm.md/ro/personalpages/amicu
report a bug close

Report a bug