instituție a Academiei de Științe a Moldovei

Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare > SCOPES IZ73Z0_152734
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiectul SCOPES IZ73Z0_152734 Spin-liquid and Spin-ice States in Frustrated Rare Earth and Transition Metal Spinels

Tip :Proiect internațional, finanțat de SCOPES, cu cifrul IZ73Z0_152734
Conducător :dr. hab. Vladimir Țurcan
Durata :2014 - 2017
Laborator(~oare) :Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori “Sergiu Rădăuțan”

Proiectul este direcțional spre cercetare efectelor de frustrații magnetice în compușii cu structura spinel pe baza metalelor pământurilor rare (RE) și metalelor de tranziție (TM). Grupa materialelor TM AB2X4 (A= Fe, Mn; B= Sc, Y; X= S, Se) sunt atractive datorită realizării stărilor unicale de tip „spiral spin-liquids” și „spin-orbital liquids”. Se planifică extinderea descoperirilor experimentale pe policristale prin creșterea și investigația monocristalelor. Potențialul materialelor RE AB2X4 (A=Cd, Zn; B=Er, Yb; X =S, Se) se află la începutul explorării. Primele experimente efectuate pe probele CdEr2Se4 policristaline sugerează primul compus cu starea „spin ice” în familia pământurilor rare. Vor fi crescute monocristale și cercetate prin metode locale și neutronodifractometrice avansate un șir de materiale din familia RE.

report a bug close

Report a bug