Ro
 

En
 My mail@phys
>> Despre IFA > Consiliul Științific
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Consiliul Ştiinţific al IFA

Consiliul Ştiinţific al Institutului este un organ colectiv consultativ pe lânga directorul Institutului, ales pe un termen de 4 ani, prin vot secret, de adunarea personalului ştiinţific al Institutului, din rândurile cercetătorilor săi ştiinţifici cu grad ştiinţific, precum şi din exterior.

Numărul membrilor Consiliului Ştiinţific este determinat de adunarea personalului ştiinţific al Institutului, membrii Direcţiei Institutului, membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM, care activează în Institut, precum şi preşedintele Comitetului Sindical întrând în componenţa acestuia din oficiu. Calitatea de preşedinte al Consiliului Ştiinţific revine directorului Institutului, cea de vicepreşedinte – directorului adjunct pe probleme de ştiinţă, iar cea de secretar ştiinţific al Consiliului - secretarului ştiinţific al Institutului.

Atribuţiile principale ale Consiliului Ştiinţific sunt stabilirea direcţiilor de activitate ale IFA şi a subdiviziunilor sale, aprobarea proiectelor de cercetare ale Institutului şi a rezultatelor obţinute, numirea, prin concurs, a şefilor subdiviziunilor Institutului şi a cercetătorilor ştiinţifici, aprobarea conducătorilor şi consultanţilor ştiinţifici, temelor tezelor de doctor/doctor habilitat, alege redactorul-şef şi colegiul de redacţie pentru ediţiile sale ştiinţifice. Consiliul Ştiinţific poate exercita şi alte atribuţii în conformitate cu Statutul IFA, servind drept organ consultativ pentru Directorul Institutului în luarea tuturor deciziilor de importanţă majoră.

Componenţa actuală a Consiliul Ştiinţific al IFA:

 1. dr. hab. Mihai Macovei - preşedinte al Consiliului (director IFA);
 2. dr. Viorel Ciornea - vicepreşedinte al Consiliului (director adjunct IFA);
 3. dr. Ion Cojocaru - secretar al Consiliului (secretar ştiinţific IFA);
 4. dr. Elena Achimova;
 5. acad. Ernest Aruşanov;
 6. dr. Mircea Baznat (preşedintele Comitetului Sindical IFA);
 7. acad. Mircea Bologa;
 8. dr. Pavlina Bouroș;
 9. dr. hab. Sofia Clochişner;
 10. acad. Leonid Culiuc;
 11. m. cor. Alexandr Dicusar;
 12. dr. hab. Daria Grabco;
 13. dr. hab. Mihail Iovu;
 14. dr. Victor Kravţov;
 15. acad. Sveatoslav Moscalenco;
 16. dr. Marianna Roman (președintele Consiliului Tinerilor Savanți IFA);
 17. acad. Alexei Simaşchevici;
 18. dr. hab. Dormidont Șerban;
 19. dr. Olga Șikimaka;
 20. dr. hab. Vladimir Țurcan.
report a bug close

Report a bug