Ro
 

En
 My mail@phys
>> Seminar Științific IFA
sau


9th International Conference Materials Science and Condensed Matter Physics


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Seminarul Științific al Institutului de Fizică Aplicată

Sala de Conferințe a IFA (camera 109)

A doua și a patra joi a lunii, ora 11:00

Data      Raportor         Tema          
11.01.2018    
25.01.2018 Dr. Galina Gurieva
Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică, IFA

Structura cristalină și caracteristicile defectelor punctiforme a compușilor semiconductori cuaternari: Studiu de difracție cu neutroni  

08. 02.2018 Dr.hab. Serghei Ostrovschi
Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori, IFA

Caracterizarea proprietăților electronice și magnetice ale complecșilor metalelor de tranziție prin spectroscopia dicroismului magnetic circular 

22.02.2018    Dr. Serghei Baranov
Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor, IFA

Nuclearea electrochimică: Formarea nanostructurilor la electrodepunere

22. 03.2018 Dr.hab. Daria Grabco
Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor, IFA

În memoria profesorului Iulia Boiarskaia – 90 de ani de la naştere

12.04.2018 Dr. Sergiu Levcenco
Laboratorul  Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică, IFA  
Caracterizarea fotoluminescentă a materialelor de tip kesterit pe bază de Cu
19.04.2018
Dr. rer. nat. habil. Alexander Ulyashin, Stiftelsen SINTEF, Trondheim, Norvegia

Proiecte și activități legate de fotovoltaică la SINTEF, Norvegia

10.05.2018    
24.05.2018 Dr. Elena Achimova
Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică, IFA  

Aplicarea structurilor de difracție bazate pe multistraturi
de sticle calcogenice și filme subțiri din polimeri azo-colorați

14.06.2018    
28.06.2018   Tudor Cuciuc   
Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice, IFA  

Tema raportuluui va fi anunțată mai târziu

12.07.2018    
26.07.2018     
06.09.2018    
20.09.2018    
11.10.2018    
25.10.2018    
08.11.2018    
22.11.2018    
13.12.2018    

                                   

Arhiva pentru anii precedenți:

2016 2017

Pentru informații, va rugăm să contactați administrația IFA:                                                                                                                                                                         

Institutul de Fizică Aplicată, Direcția
cab.230, str. Academiei, 5,
MD-2028, Chișinău,
Republica Moldova
tel.:  +(373) 22 723252, fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]
report a bug close

Report a bug