instituție a Academiei de Științe a Moldovei

Ro
 

En
 My mail@phys
>> Seminar Științific IFA
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Seminarul Științific al Institutului de Fizică Aplicată

Sala de Conferințe a IFA (camera 109)

A doua și a patra joi a lunii, ora 11:00

Data      Raportor         Tema          
12.01.2017    
26.01.2017    

2.02.2017

(extraordinar)

Dr. Oleg Reu
Laboratorul Fizica Compușilor semiconductori, IFA

Controlul transformării valent-tautomerice în compușii cobaltului prin intermediul câmpului electric extern

09.02.2017

Diana Chișca
Laboratorul Metode Fizice de Studiere a Solidului, IFA

Sinteza, structura și proprietățile polimerilor coordinativi ai metalelor Co(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) cu liganzi carboxilici și piridinici

23.02.2017  

 

09.03.2017 Nicolai Curmei
Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică, IFA

Elemente fotovoltaice în baza structurilor ITO/n-Si cu joncţiune indusă

23.03.2017 Dr. Konstantin Gudima
Laboratorul de Fizică Teoretică, IFA

Hiperoni si hiperfragmente din ciocniri nucleare relativiste

13.04.2017 Dr. Serghei Sergheev
Laboratorul de Optoelectronică, IFA

Înscrierea cu ajutorului fasciculului de electroni

27.04.2017 Constantin Pîrțac
Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor, IFA

Specificul deformării plastice a structurilor de tip film/substrat la nanomicroindentare dinamică

11.05.2017 Dr. Natalia Țînțaru
Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor, IFA

Electrodepunerea aliajelor de Co-W: de la micro- la nanoscară

25.05.2017 Dr. Alexei Gaina
Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori, IFA
Difuzie de particule cuantice pe gauri negre
08.06.2017 Sergiu Carlig
Laboratorul Fotonica Cuantică, IFA
Dinamica cuantică a rezonatorului nanomecanic cuplat cu un punct cuantic excitat cu lumină coerentă
22.06.2017 Mem.cor. Alexandr Dicusar
Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor, IFA
Modelul informațional al științei și posibilitățile de analiză cantitativă pe baza lui
13.07.2017    
27.07.2017    
14.09.2017 Andrei Nistreanu
Laboratorul Optica Cuantică și Procese Cinetice, IFA

Efecte Optoelectronice în Materiale Ceramice: Metoda MD

28.09.2017 Victor Ceban
Laboratorul Fotonica Cuantică, IFA

Comportament cuantic în sisteme opto-mecanice cu atomi artificiali

12.10.2017 Elena Hajdeu
Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică, IFA
Proprietățile de magnetotransport ale compușilor cuaternari pe bază de Cu: Cu2ZnSnS4, Cu2ZnSnxGe1-xSe4 și  Cu2ZnGeS4
26.10.2017

Lilian Prodan
Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori, IFA

Corelatii electronice in compusul MnCr2S4 cu structura de tip spinel
09.11.2017 Dr. Elvira Vrabie
Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice, IFA
Procesarea electrofizică a produselor lactate secundare
23.11.2017    
14.12.2017    

                                   

Arhiva pentru anii precedenți:

2016

Pentru informații, va rugăm să contactați administrația IFA:                                                                                                                                                                         

Institutul de Fizică Aplicată, Direcția
cab.230, str. Academiei, 5,
MD-2028, Chișinău,
Republica Moldova
tel.:  +(373) 22 723252, fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]
report a bug close

Report a bug