Ro
 

En
 My mail@phys
>> Seminar Științific IFA
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Seminarul Științific al Institutului de Fizică Aplicată

Sala de Conferințe a IFA (camera 109)

A doua și a patra joi a lunii, ora 11:00

Data      Raportor         Tema          
11.01.2018    
25.01.2018 Dr. Galina Gurieva
Laboratorul Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică, IFA

Structura cristalină și caracteristicile defectelor punctiforme a compușilor semiconductori cuaternari: Studiu de difracție cu neutroni  

08. 02.2018 Dr.hab. Serghei Ostrovschi
Laboratorul Fizica Compușilor Semiconductori, IFA

Caracterizarea proprietăților electronice și magnetice ale complecșilor metalelor de tranziție prin spectroscopia dicroismului magnetic circular 

22.02.2018    Dr. Serghei Baranov
Laboratorul Metode Electrofizice și Electrochimice de Prelucrare a Materialelor, IFA

Nuclearea electrochimică: Formarea nanostructurilor la electrodepunere

22. 03.2018 Dr.hab. Daria Grabco
Laboratorul Proprietăți Mecanice ale Materialelor, IFA

În memoria profesorului Iulia Boiarskaia – 90 de ani de la naştere

12.04.2018 Dr. Sergiu Levcenco
Laboratorul  Materiale pentru Fotovoltaică și Fotonică, IFA  
Caracterizarea fotoluminescentă a materialelor de tip kesterit pe bază de Cu
19.04.2018
Dr. rer. nat. habil. Alexander Ulyashin, Stiftelsen SINTEF, Trondheim, Norvegia

Proiecte și activități legate de fotovoltaică la SINTEF, Norvegia

10.05.2018    
24.05.2018 Dr.hab. Nicolae Enachi
Laboratorul Optica Cuantică și Procese Cinetice, IFA
Efecte cooperative neliniare la interacțiunea radiatiei cu substanța
14.06.2018    
28.06.2018      
12.07.2018    
26.07.2018     
06.09. 2018 Dr. Andrei Hvorostuhin
Laboratorul de Fizică Teoretică , IFA 

Modelul hibrid HydHSD vâscos al coliziunilor cu ioni grei: primele rezultate

20.09.2018    

04.10.2018

(extraordinar)

Serghei Bîzgan
Laboratorul de Optică Cuantică și Procese Cinetice , IFA

Transferul cooperativ dintre radiatorii cu multe nivele la interacțiunea lor prin intermediul vidului liber și de cavitate

11.10.2018   Tudor Cuciuc   
Laboratorul Procese Termice și Hidrodinamice, IFA  
Detonația controlată și aplicarea ei în sistemele de propulsie. Dezvoltarea conceptului TIDE
25.10.2018 Aliona Vitiu
Laboratorul Metode fizice de studiere a solidului, IFA

Compuşi coordinativi ai unor metale tranziţionale cu liganzi ce conțin atomii donori O,N,S în prezenţa punţilor bipiridinice

08.11.2018 Dr. Marina Fonari
Laboratorul Metode fizice de studiere a solidului, IFA  
Controlul structurilor cristaline, fotoluminescenței și altor proprietăți în seria polimerilor coordinativi ai Zn(II) și Cd(II)
22.11.2018 Dr. Olga Ialtîcenco
Laboratorul de Optoelectronică, IFA 

Studiu cinetic al activității antioxidante a Vitaminei E și a derivatei sale

13.12.2018    

                                   

Arhiva pentru anii precedenți:

2016 2017

Pentru informații, va rugăm să contactați administrația IFA:                                                                                                                                                                         

Institutul de Fizică Aplicată, Direcția
cab.230, str. Academiei, 5,
MD-2028, Chișinău,
Republica Moldova
tel.:  +(373) 22 723252, fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]
report a bug close

Report a bug