Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte anterioare
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiecte de cercetare finisate recent

Proiecte în cadrul Programelor de Stat:

 1. CSSDT 14.518.02.04A (2014 - 2015) Ingineria cristalelor la crearea materialelor metaloorganice cu proprietăţi cooperative, conducător - dr. Victor Kravțov
 2. CSSDT 16.00353.50.05A (2016 - 2017) Designul şi dirijarea arhitecturii materialelor metaloorganice funcţionale prin aplicarea ingineriei cristalelor, conducător - dr. Victor Kravțov

Proiecte pentu tineret:

 1. CSSDT 14.819.02.16F (2014 - 2015) Studiul metodelor de obținere a materialelor nanostructurate cu proprietățile performante corelate cu tehnologiile de vârf, conducător - dr. Natalia Țînțaru
 2. CSSDT 14.819.02.17F (2014 - 2015) Studiul proprietăţilor electrice şi optice a compuşilor Cu2ZnSi(Se,Te)4 pentru aplicaţii în producerea energiei din surse regenerabile, conducător - dr. Viorel Felea
 3. CSSDT 14.819.02.18F (2014 - 2015) Interacțiunea polaritonilor magnetoexcitonici bidimensionali în prezența interacţiunii spin-orbită de tip Rashba, conducător - dr. Igor Podlesnîi
 4. CSSDT 14.819.02.20A (2014 - 2015) Formarea structurilor de difracţie complexe şi suprapuse în straturi foto- şi electrono-sensibile (As4S3Se3)1- x:Snx, conducător - dr. Diana Șepeli
 5. CSSDT 15.819.02.01F (2015 - 2016) Creșterea și cercetarea proprietăților structurale și magnetice a monocristalelor multiferoici HgCr2S4 și Fe1- xCuxCr2S4, conducător - dr. Stanislav Belevschi
 6. CSSDT 15.819.02.03F (2015 - 2016) Elaborarea designului și fabricarea compușilor coordinative în baza metalelor 3d și liganzilor polidentați cu diverse seturi de atomi donori, conducător - dr. Lilia Croitor
 7. CSSDT 16.80012.02.03F (2016 - 2017) Materiale magnetice semiconductoare MnCr2S4 şi CoCr2S4 pentru aplicaţii în tehnologii spintronice, conducător - Roman Marianna, dr.

Proiecte bilaterale:

 1. CSSDT 13.820.05.07/GF (2013 - 2015) Controlul dinamicii cuantice a sistemelor de atomi artificiali, conducător - dr. hab. Mihai Macovei
 2. CSSDT 13.823.15.09/GA (2013 - 2015) Transferul de sarcină în amestecuri de gaze ale heliului la temperaturi și presiuni înalte în condițiile descărcării coronă, conducător - dr. hab. Fiodor Grosu
 3. CSSDT 13.823.15.10/GA (2013 - 2015) Utilizarea microscopului holografic digital pentru studiul țesuturilor biologice utilizând LabVIEW, conducător - dr. Elena Achimova, acad. Maria Duca (UnASM)
 4. CSSDT 14.820.18.02.02/U (2014 - 2015) Elaborarea generatoarelor de impulsuri electrice – generație nouă – pe bază de invertori de tensiune și a aplicatoarelor cu mișcare complexă a electrodului de prelucrare : vibrații–rotații-oscilații și studierea legităților procesului mecanizat de durificare și recondiționare prin scântei electrice a organelor de mașini și a sculelor, conducător - dr. Valentin Mihailov
 5. CSSDT 14.820.18.04.05/U (2014 - 2015) Sinteza, proprietațile, structura moleculară și cristalină a liganzilor receptorilor benzdiazepinici și fibrinogenici, conducător - dr. Victor Kravțov
 6. CSSDT 15.820.16.02.01/It (2015 - 2016) Investigarea materialelor metal-organice multifuncționale necentrosimetrice noi pentru aplicații opto-electronice, conducător - dr. Marina Fonari
 7. CSSDT 15.820.18.02.04/It (2015 - 2016) Simulări și informatică pe atomi suprarăciți captați în capcane, conducător - dr. hab. Nicolae Enachi
 8. CSSDT 16.820.5007.02/ERA.Net (2016 - 2017) Sensori TeraHertz pentru protecția sănătății, conducător - acad. Ernest Arușanov
 9. CSSDT-STCU 5929 (2013 - 2015) Efecte orbitale în generația nouă a magneților monomoleculari: elaborarea criteriilor pentru designul rațional, conducător - dr. hab. Sofia Clochișner
 10. CSSDT-STCU 5985 (2015 - 2016) Cu2ZnSnS4 pentru convertoare ecologice a energiei regenerabile, conducător - acad. Ernest Arușanov

Proiecte internaționale:

 1. FP7-ICT 608899 (2013 - 2015) European Innovation Ecosystem as a gate for supporting FoF Research and Experimentation, conducător - dr. Elena Achimova
 2. FP7-INCO 609534 (2013 - 2016) Reinforcing cooperation with Eastern Partnership countries on bridging the gap between research and innovation for inclusive and secure societies, conducător - dr. Elena Achimova
 3. FP7-PEOPLE 269167 (2011 - 2015) International cooperative programme for photovoltaic kesterite based technologies, conducător - acad. Ernest Arușanov
 4. FP7-PEOPLE 295202 (2012 - 2016) Training and collaboration on material development and process improvements in oil and sugar production, conducător - m. cor. Alexandr Dicusar
 5. FP7-TRANSPORT 335091 (2013 - 2015) Tangential Impulse Detonation Engine, conducător - Tudor Cuciuc
 6. SCOPES IZ73Z0_152404 MT1 (2014 - 2017) Synthesis, Experimental and Theoretical Study of Bistable Magnetic Materials Based on 3d and 3d-4f Exchange Coupled Clusters: Prospects for Practical Applications, conducător - dr. Svetlana Baca
 7. SCOPES IZ73Z0_152404 MT2 (2014 - 2017) Synthesis, Experimental and Theoretical Study of Bistable Magnetic Materials Based on 3d and 3d-4f Exchange Coupled Clusters: Prospects for Practical Applications, conducător - dr. hab. Sofia Clochișner
 8. SCOPES IZ73Z0_152734 (2014 - 2017) Spin-liquid and Spin-ice States in Frustrated Rare Earth and Transition Metal Spinels, conducător - dr. hab. Vladimir Țurcan
 9. STCU 6011 (2015 - 2017) Prelucrarea electrofizică a zerului cu obținerea produselor benefice pentru sănătate şi protecţie a mediului: tehnologie și instalaţie, conducător - dr. Elvira Vrabie

report a bug close

Report a bug