Ro
 

En
 My mail@phys
>> Facilități disponibile
sau

dr. Petru Dumitraș
11.07.1945 - 01.07.2019


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Institutul de Fizică Aplicată deține echipament și facilități de cercetare performante și de unicat pentru Moldova. Unele dintre acestea sunt puse în uz public.

Pentru informații suplimentare cu privire la acest echipament și a modului de obținere a accesului la el accesați fișele echipamentului din tabelul de mai jos.

Echipamentul Destinația Responsabil de exploatare
Analizator de fluorescenţă AFRX Estimarea compoziției chimice a diferitor materiale

   Lazar Dermenji
clente@list.ru

Difractometru automatizat X-Calibur E

Determimarea structurii materialelor monocristaline

dr. Victor Kravțov
kravtsov@phys.asm.md

Aparat de măsură a parametrilor celulelor solare

Testarea celulelor solare

dr. Leonid Bruc
leonid.bruc@phys.asm.md

Instalaţie pentru înregistrarea fotoluminescenţei

Înregistrarea spectrelor de fotoluminescenșă și a cineticii de relaxare a luminescenței dr. Ion Culeac
ion.culeac@gmail.com

Aparat de nano- microindentare Nanotester PMT-3NI-02

Testarea mecanică a solidelor

dr. Constantin Pîrțac 
pirtac@phys.asm.md

Camera rapidă de luat vederi PHANTOM V4.2

Inregistrarea fenomenelor rapide dr. Tatiana Șemeacova
shemyakova@yahoo.com
report a bug close

Report a bug