Ro
 

En
 My mail@phys
>> Proiecte de cercetare
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Proiecte de cercetare curente

Proiecte instituționale:

 1. CSSDT 15.817.02.03A (2015 - 2019) Elaborarea de noi materiale optice nanostructurate din nanocompozite în baza de polimeri-semiconductori anorganici cu aplicaţii practice, conducător - dr. hab., conf. Mihail Iovu
 2. CSSDT 15.817.02.04A (2015 - 2019) Sintetizarea şi caracterizarea materialelor semiconductoare calcogenice multicomponente noi pentru aplicaţii în fotovoltaică şi fotonică, conducător - acad. Ernest Arușanov
 3. CSSDT 15.817.02.05A (2015 - 2019) Metode fizico-chimice și aspectele inginerești ale obținerii materialelor și suprafețelor noi pentru tehnologiile de multiscară, conducător - m. cor. Alexandr Dicusar
 4. CSSDT 15.817.02.05F (2015 - 2019) Condensarea Bose-Einstein a excitonilor și atomilor în nano și microstructuri sub influenta câmpurilor electromagnetice, conducător - acad. Sveatoslav Moscalenco
 5. CSSDT 15.817.02.06A (2015 - 2019) Deformarea la nanoindentare pentru caracterizarea mecanică şi inducerea unor structuri locale noi pentru materiale vitroase, polimerice şi cristaline, conducător - dr., conf. Olga Șikimaka
 6. CSSDT 15.817.02.06F (2015 - 2019) Materialele multifuncționale oxicalcogenice și metaloorganice cu proprietăți magnetice, absorptive și luminescente avansate: sintetizare, studiu experimenntal, modelare și aplicații, conducător - acad. Leonid Culiuc
 7. CSSDT 15.817.02.07A (2015 - 2019) Transfer de sarcină, căldură şi masă la acţionări termoelectrofizice şi cavitaţionale; elaborări tehnologice şi tehnice, conducător - acad. Mircea Bologa
 8. CSSDT 15.817.02.07F (2015 - 2019) Efecte ale opticii şi cineticii cuantice în nanostructuri pentru informatică și biofotonica avansată, conducător - dr. hab., prof. Nicolae Enachi
 9. CSSDT 15.817.02.08F (2015 - 2019) Metode cuantice, statistice şi cinetice pentru studiul sistemelor cu multe particule. Aplicaţii la materia condensată şi nucleară, conducător - dr. Mircea Baznat
 10. CSSDT 15.817.02.09F (2015 - 2019) Coerențe cuantice și nano-fotonică, conducător - dr. hab. Mihai Macovei

Proiecte pentu tineret:

 1. CSSDT 16.80012.02.05F (2017 - 2018) Designul, prepararea și studiul materialelor metalorganice în baza metalelor de tranziție și liganzilor micști și polidentați cu proprietăți utile, conducător - Lilia Croitor, dr.
 2. CSSDT 16.80012.02.24F (2017 - 2018) Studiul proprietăților fizice ale pulberilor de Cu2ZnSn(S,Se)4 cu abatere de la stoichiometrie cu grad diferit al dezordinii structurale, conducător - Maxim Guc, dr.
 3. CSSDT 16.80012.02.25F (2017 - 2018) Creşterea monocristalelor voluminoase a compusului FeCr2S4 cu structura de tip spinel. Caracterizarea proprietăților lor fizice., conducător - Stanislav Belevschi, dr.
 4. CSSDT 16.80012.50.22A (2017 - 2018) Elemente optice de difracție pentru protecția produselor economiei naționale, conducător - Oxana Iaseniuc, dr.
 5. CSSDT 18.80012.02.10F (2018 - 2019) Tehnologia de creștere a monocristalelor supraconductoare pe baza calcogenizelor de fier de tip Fe1+xTe1-xSex și RbFe2Se2-xSx, conducător - Roman Marianna, dr.
 6. CSSDT 18.80012.50.33A (2018 - 2019) Diagnoza biomoleculelor folosind interacțiunea Raman a luminii, conducător - Marina Țurcan, dr.

Proiecte bilaterale:

 1. CSSDT 16.80013.5007.04/Ro (2016 - 2018) Noi derivaţi carboxilici aromatici non-toxici cu rol în reglarea creşterii plantelor: de la sinteză şi investigaţii structurale la teste biologice (CAREPLANT), conducător - dr. Pavlina Bouroș
 2. CSSDT 17.80013.5007.03Ua (2017 - 2018) Noi materiale şi structuri compozite functionale pe baza de sticle calcogenice şi fotopolimeri pentru aplicatii optice si optoelectronice (CHALCOPOLIMAT), conducător - Elena Achimova, dr.
 3. CSSDT 17.80013.8007.07Ua (2017 - 2018) inteza, proprietăţile, structura moleculară şi cristalină a liganzilor receptorilor benzdiazepinici şi fibrinogenici (SARBEFIR), conducător - Victor Kravțov, dr.
 4. CSSDT 18.80013.16.02.01/ERA.Net (2018 - 2020) Dezvoltarea unei metode de îmbunătățire a proprietăților materialelor prin combinarea deformării plastice în volum și la suprafață, conducător - Daria Grabco, prof.
 5. CSSDT 18.80013.16.03.03/It (2018 - 2019) Materiale anorganice / organice hibride noi bazate pe ligandul triimidazol activ optoelectronic, conducător - Marina Fonar, dr.
 6. CSSDT-STCU 6098 (2016 - 2018) Designul și dezvoltarea de elemente optice difractive bazate pe azopolimeri pentru utilizare în biofotonică și optoelectronică, conducător - dr. Elena Achimova
 7. CSSDT-STCU 6117 (2016 - 2018) Nanocompozite polimer/compuși organici cu ioni de pământuri rare pentru aplicații fotovoltaice, conducător - dr. Victor Verlan
 8. CSSDT-STCU 6140 (2016 - 2018) Efecte optoelectronice pentru modernizarea implanturilor avansate, conducător - dr. hab. Nicolae Enachi
 9. CSSDT-STCU 6219 (2017 - 2019) Comutatori moleculari optici şi Magnetici: Perspective pentru aplicaţii practice, conducător - Sofia Clochișner, prof.

Proiecte internaționale:

 1. AERONET NASA/GFSC 618 (2010 - 2020) Aerosol Robotic Network, conducător - dr. Alexandr Aculinin
 2. H2020-MSCA-RISE-2017-777968 (2017 - 2021) Cooperarea internaţională pentru dezvoltarea celulelor solare rentabile de nouă generaţie tandem kesterit/c-Si de starturi subţiri, conducător - Ernest Arușanov, acad.
 3. H2020-MSCA-RISE-2017-778357 (2018 - 2022) Electrozi metalici și semiconductori inteligenți pentru procesarea electrochimica și dispozitivele electrochimice, conducător - Natalia Țînțaru, dr.
 4. H2020-TWINN-2015 No: 687328 (2016 - 2018) Stimularea excelenței științifice și capacitatea de inovare în microscopie holografică digitală a Institutului de Fizică Aplicată al Academiei de Științe a Moldovei, conducător - dr. Achimova Elena
 5. NATO EAP.SFPP 984890 (2015 - 2018) Decontaminare energetic-eficientă cu UV și plasmă rece utilizând metamateriale, conducător - dr. hab. Nicolae Enachi
 6. STCU 6224 (2017 - 2019) roprietăţile fizice și fotelectrocatalitice ale compusului (Ag,Cu)2ZnSn(S,Se)4 pentru dispozitive fotovoltaice ecologice și fotoelectrocatalitice, conducător - Ernest Arușanov, acad.

report a bug close

Report a bug