Ro
 

En
 My mail@phys
>> Aniversări
sau


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

În memoria fizicianului Yurii Evghenievici Perlin, mem.cor. AȘM,

profesor și conducător științific pentru mulți colegi de la Institutul de Fizică Aplicată

 

 

 

O fundație stabilă a unei școli științifice moderne întotdeauna are la bază o personalitate proeminentă, atractivă în special pentru tinerii cercetători. O astfel de personalitate de mare amploare și talent luminos a fost pentru Republica Moldova Yurii Evghenievici Perlin (17.9.1917-10.3.1990). El aparţine renumitei pleiade de fizicieni teoreticieni, care au pus bazele fondării teoriei moderne a corpului solid. Revenind la Kiev după demobilizare la sfârșitul celui de al doilea Război Mondial (participant al căruia a fost din prima pînă în ultima zi), Yurii Evghenievici a făcut doctorantura sub conducerea academicianului AŞU Solomon Isacovici Pecari - fondatorul teoriei polaronilor şi F-centrelor. După terminarea doctoranturii şi susţinerea tezei de doctor în ştiinţă în a.1950 Yu. E. Perlin s-a transferat la Chişinău la Universitatea de Stat din Moldova unde a fondat Catedra de fizică teoretică. Dezvoltarea ulterioară a fizicii teoretice în Moldova a fost determinată de gradul înalt de pregătire profesională al tinerilor fizicieni, absolvenți ai Catedrei de fizică teoretică, condusă de profesorul Perlin din 1951 până la trecerea lui în neființă. De numele profesorului Perlin sunt legate cursurile de Mecanică cuantică, Teoria cristalelor activate, Electrodinamica clasică, Mecanica teoretică, Teoria cuantică a câmpului, Electrodinamica cuantică, cursuri ținute la un nivel științific foarte înalt și cu exigență sporită. O influenţă colosală asupra absolvenţilor catedrei au avut-o stilul gândirii ştiinţifice, discutarea în mod democratic a problemelor ştiinţifice şi talentul pedagogic de excepție al lui Yu.E. Perlin. El a fost un profesor strălucit care a educat mai multe generații de fizicieni moldoveni.

Primele lucrări științifice ale lui Yu.E.Perlin, realizate la Chișinău, au fost dedicate împrăștierii polaronilor prin vibrații acustice ale rețelei cristaline și F-centrelor. Aceste lucrări au permis evidenţierea mecanismelor fundamentale ale dispersiei purtătorilor de sarcină în cristalele de acest tip. Mai târziu el a pus bazele teoriei tranzițiilor neradiative multifononoce, care au predeterminat cunoștințele noastre despre cinetica recombinării purtătorilor de sarcină în semiconductori şi relaxarea excitării optice în centrele de impurităţi ale cristalelor ionice. Lucrarea de sinteză dedicată metodelor teoriei tranzițiilor multifononice, publicată de Yu.E. Perlin în revista “Успехи физических наук” (1963), a supraveţuit timpul său şi se citează intensiv până în prezent.

 Descoperirea generatorilor cuantici de tip laser a însemnat o etapă nouă în cercetarea ştiinţifică a lui Yu.E. Perlin. Împreună cu elevii săi el a propus modelul centrului de impurităţi de raza mică bazată pe teoria multielectronică a câmpului cristalin, ce lua în consideraţie dispersia oscilaţiilor cristaline. Calculele caracteristicilor optice şi cinetice ale ionilor de impurităţi în cristalele de tip laser au determinat luarea în considerație a efectului Jahn-Teller şi a spectrului continuu al fononilor. Yu.E. Perlin a rezolvat strălucit această problemă fundamentală extrem de dificilă. În colaborare cu discipolii săi a propus metoda de calcul a spectrelor optice ale ionilor Jahn-Teller (care a întrat în literatura ştiinţifică mondială ca metoda “aranjării independente”), metoda momentelor în forma şirurilor Gramme-Charlie, metoda dicroismului polarizaţionat în benzi optice multifononice. Pentru prima dată în teoria transferului excitării a fost formulată şi rezolvată problema de importanţă majoră - relaxarea excitărilor electronice. Calculele caracteristicilor laser ale ionilor de tranziţie şi ale elementelor de pământuri rare au permis evidenţierea legităţilor necesare pentru designul direcționat al mediilor laser efective. Rezultatele acestui ciclu de lucrări sunt sumate în cunoscută monografie “Эффекты электронно-колебательного взаимодействия в примесных парамагнитных ионах”  (Кишинев, Штиинца. 1974), şi în ampla lucrare de sinteză “Optical Bands and Polarization Dichroism of Jahn-Teller Centers” (coautor B.S.Tsukerblat) în monografia colectivă “The Dynamical Jahn-Teller Effect in Localized Systems” (eds. Yu.E. Perlin, M. Wagner, Elsevier Pub., 1984).

Pe parcursul anilor profesorul Perlin a publicat 220 de articole științifice, 2 monografii și a participat cu numeroase referate și comunicări la conferințe științifice de specialitate. Decența, abilitatea de a se comporta în orice situație cu demnitate, măiestria oratorie, cultura profundă și versatilă, erudiția, umorul fin, darul pedagogic au format personalitatea omului de știință Yu.E.Perlin, savant în adevăratul sens al cuvântului. Pentru toată lumea el a fost un pedagog strălucit, un profesor universitar, care a educat mai multe generații de fizicieni în Moldova.

Membru-corespondent al AȘM, Prof. B.S. Țucherblat,
Prof.-cerc., dr.hab. S.I. Clochișner

report a bug close

Report a bug