Ro
 

En
 My mail@phys
>> Studii doctorale > Proiecte doctorale
sau

Gheorghe Medinschi
19.04.1951 - 26.01.2019


Contacte:
Institutul de Fizică Aplicată
str. Academiei, 5
Chișinău, MD-2028
MOLDOVA (Rep.)
tel.: +(373) 22 738150
fax: +(373) 22 738149
e-mail: [javascript protected email address]

Admiterea la studii doctorale se efectuează pe bază de concurs în cadrul Proiectelor Doctorale, obținute de Școala Doctorală pentru anul în curs și aprobate spre finanțare. Proiectele Doctorale sunt înaintate în perioada pre-admitere de către membrii Școlii Doctorale abilitați cu dreptul de conducător (consultant) de doctorat și sunt obținute prin concurs la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Lista Proiectelor Doctorale (granturilor) ale Institutului de Fizică Aplicată aprobate pentru finanțare în anul de studii 2018-2019:

1. Tema: Indistingtibilitate și inseparabilitate cooperativă dintre cavităție optice și aplicarea acestora la fenomenele colective la fotosinteza biomoleculelor și biofotonică.

              Conducător științific: Enachi Nicolae, dr. hab. prof. univ.

              Specialitatea: 131.01. Fizica matematică.

2. Tema: Controlul dinamicii cuantice cu un câmp coerent de frecvență joasă.

              Conducător științific: Macovei Mihai, dr. hab., conf. cer.

              Specialitatea: 131.01. Fizica matematică.

3. Tema: Designul, structura și proprietățile magnetice ale materialelor metalorganice de tip clusteri homo- și heteronucleari de Fe/Fe-Ln.

              Conducător științific: Kravțov Victor, dr., conf. cerc.

              Specialitatea: 133.04. Fizica stării solide.

 

Informații suplimentare și calendarul admiterii la doctorat în anul 2018 puteți afla aici.

report a bug close

Report a bug